voeg toe

RTLZ

Financiele agenda tot en met 1 augustus
AMSTERDAM (Dow Jones)--Hieronder volgen de belangrijkste items op de financiele agenda tot en met vrijdag 1 augustus: 24 Jul 2014 17:00 uur

NOS (teletekst)

Vestia verkoopt 5.500 woningen
De Rotterdamse woningcorporatie Vestia verkoopt 5.500 woningen aan de Duitse investeerder Patrizia. Dat bedrijf betaald 577 miljoen euro voor de woningen. Vestia kan het geld goed gebruiken om verder te herstellen van de problemen waar de corporatie in kwam door gebruik van derivaten, ingewikkelde financiële producten om renteschommelingen op te vangen. De woningen die worden verkocht, staan buiten het kerngebied van Vestia, de regio's Haaglanden en Rijnmond. Zo'n 70 procent van de woningen betreft sociale huurwoningen. Uitstekend bodDe nieuwe eigenaar zegt zich aan alle regels voor sociale huurwoningen te zullen houden, zoals bijvoorbeeld de maximale huurverhoging. Voor alle huurders van de 5.500 woningen blijven alle geldende rechten en plichten in hun huidige huurovereenkomst behouden.Vestia kondigde al eerder aan dat een deel van de 89.000 huurwoningen zal worden verkocht. Volgens de corporatie is in Nederland nog nooit zo'n groot aantal woningen in een keer verkocht. "Wij zijn erg tevreden over deze verkoop. Het is een uitstekend bod dat een grote bijdrage levert aan ons duurzaam financieel herstel", zegt bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos. 24 Jul 2014 14:58 uur

share

Beleggers Belangen - analyse

HOUDEN: Exact
Verkennende overnamegesprekken brengen een beursexit van Exact dichterbij. 24 Jul 2014 10:36 uur

Fondsnieuws

'Belegger moet zich nu focussen op omzetgroei'
Dat zeggen Huub van der Riet en Alex van der Laan, managers van het ING Global Opportunities Fund, in een gesprek met Fondsnieuws. Het fonds is opgenomen in de FN Universe, de database met de meest verhandelde fondsen in Nederland. 'Het is essentieel dat de omzetgroei weer aantrekt en dat zou een positieve effect hebben. Wij zijn binnen onze thematische benadering op zoek naar thema’s die wél een positieve omzetwikkeling verwachten. Binnen de ontwikkelingsmarkten zien wij aantrekkelijke waarderingen, die tevens goede groeiverwachtingen hebben', zegt van der Riet (foto). Themabenadering Het thematische wereldwijde aandelenfonds van ING Investment Management belegt in zeven thema's en 16 subthema's, waarvan de aandelen zijn te vinden zowel binnen als buiten de gehanteerde MSCI All Countries World index. (Sub)thema's die de fondsmanagers op dit moment ondermeer in belegd zijn zijn Led-verlichting en de opkomst van de middenklasse in emerging markets. 'Led-verlichting zorgt voor een energiebesparing van 85 procent. Verder is de opkomende middenklasse interessant. Vorig jaar belegde het fonds in dit thema vooral nog rechtstreeks.' Maar nu wordt het volgens van der Laan zowel direct als indirect toegepast. 'Indirect doen we via westerse multinationals met beursnoteringen in Europa of de VS en met een grote exposure naar deze markten.' 'Sommige westerse multinationals halen een groot deel van hun omzet in opkomende landen, zegt van der Riet, zoals bijvoorbeeld Unilever en Standard Chartered. Effect tapering In de afgelopen jaren, zijn mede door tapering, veel beleggers weggetrokken uit opkomende landen. Zo wilde niemand meer exposure hebben naar deze regio's. Van der Riet: 'Neem India. Niemand wilde er zijn. Dat bood interessante instapmomenten voor bijvoorbeeld de Indiase banken sector, waarvan de koersen in aanloop naar de parlementsverkiezingen hard zijn opgelopen.' Ook over Indonesië is het tweetal positief. Wij hebben de trek uit opkomende landen gebruikt om een aantal namen op te hogen, zegt van der Laan. Hij wijst op Pakuwon Jati, dat zwaar werd getroffen toen emerging markets in de verkoop gingen. 'Dat bood een kans. De k/w was gedaald tot een enkelcijferig getal, terwijl het bedrijf een winstgroei boekte van 25 procent en het een sterke balans heeft.' Vergrijzing Een ander thema dat de interesse van de fondsmanagers heeft is vergrijzing. Zo heeft het fonds nu een overwogen positie in pharma, dat bezig is op een effectieve(re) manier medicijnen te ontwikkelen. Veel van die bedrijven zit in de VS, waar het fonds echter in onderwogen is vanwege de oplopende k/w-verhoudingen. 'Dat dwingt ons binnen in de VS gevestigde pharma sterk te kiezen. 'Dat doen we met onze analisten. Want we kopen niet tegen elke prijs. Daarbij zijn Europese bedrijven overigens niet "second best". Zo kan je bij voorbeeld in Zwitserland heel goed bedrijven vinden die op dezelfde trends inspelen als Amerikaanse. Het universum laat ons voldoende ruimte.' Vier beoordelingsmaatstaven Bij de selectie van de thema's en de aandelen wordt gekeken of bedrijven in de 'groei', de 'adoptie' of de fase van 'volwassenwording' of 'neergang' verkeren. In die laatste fase wordt doorgaans niet belegd, zegt van der Riet. Het fonds heeft een beoogde tracking error van 3-6 procent. 'Dat is voldoende om thema's te kunnen spelen binnen de index die 2500 namen bevat', zegt van der Riet. Het fondsmanagement zoekt vooral naar bedrijven die een sterke centrale rol hebben in de waardeketen en daardoor over pricing power beschikken. Performance Het ING Global Opportunities Fund staat op een Year to Date rendement van 8,71 procent. Op driejaarsbasis is 36.54 procent (bruto cumulatief voor kosten) rendement behaald. De (ex post) tracking error bedroeg in diezelfde periode 4,39 procent, tegenover de MSCI All Countries World index. Selectie vindt plaats op basis van een combinatie van een top down en bottom up benadering, maar wordt bovenal thematisch gedreven.     7 Aug 2014 00:07 uur

Fondsnieuws - marktvisies

Opinie: Goudlokje en de drie centrale banken
Het sprookje gaat over Goudlokje die in het huis van de drie beren komt en daar drie bordjes pap ziet staan. De pap op het eerste bordje vindt ze te heet, de pap op het tweede bordje vindt ze te koud, maar de temperatuur van de pap op het derde bordje is precies goed en dat bordje eet ze leeg. In de jaren negentig groeide de economie precies goed. Niet te hard. Hierdoor konden inflatie en rente dalen. En niet te langzaam. Hierdoor konden bedrijven hun winsten laten groeien en de koersen op de aandelenmarkten stegen. Goudlokje-scenario Economen noemden dit het “Goudlokje-scenario” en maakten veelvuldig de vergelijking tussen de economie en het sprookje van Goudlokje.  Het Goudlokje-scenario van de jaren negentig eindigde dramatisch. Het ging jaren goed, maar eind jaren negentig raakte de aandelenmarkten in een euforische stemming over technologie- en internetaandelen. De pap werd veel te heet en in 2001 liep de internet bubbel leeg en lieten de aandelenmarkten een hele forse correctie zien. Centrale banken Als gevolg van de economische crisis was er geen sprake van groei in de afgelopen jaren. Maar het beleid van de centrale banken was wel precies goed. De Federal Reserve, de Bank of Japan en de Europese Centrale Bank namen verschillende maatregelen die als doel hadden de economie te stimuleren. Het beleid van de banken leidde tot meer vertrouwen in de economie en de financiële markten. De rente daalde als gevolg van het verruimende beleid van de centrale banken. Door dit beleid kwam er ook meer geld in de markten. In combinatie met het herstel van vertrouwen stegen hierdoor ook de aandelenkoersen. Ook hier is de vergelijking met het sprookje van Goudlokje weer te maken. Dankzij het beleid van de centrale banken bleef de temperatuur van aandelenpap en ook van de obligatiepap precies goed. De rente daalde en de aandelenkoersen stegen. Wijziging Dit jaar is er een wijziging gekomen. De economie herstelt. In de Verenigde Staten is de groei al goed op gang. In Europa is het herstel begonnen en in Japan lijkt de groei ook terug te komen. Daarmee is ook een einde gekomen aan de overeenkomst in het beleid van de centrale banken. De Fed is de stimulering aan het afbouwen en spreekt voorzichtig al weer over verhoging van de rente (net als de Bank of England). De Bank of Japan gaat nog actief verder met haar stimuleringsbeleid en de ECB heeft vorige maand nog extra stimuleringsmaatregelen aangekondigd uit angst voor deflatie in de Eurozone. Herhaling van de geschiedenis? Het is te eenvoudig om te stellen dat de geschiedenis zich weer zal herhalen. Er zijn grote verschillen met toen. Toen was het de groei van de economie die de markten stimuleerde nu zijn het de centrale banken die stimuleren. De waardering van aandelenmarkten liep eind jaren negentig op tot ongekende hoogte vanwege de euforie over technologie en internet. Nu is de waardering van aandelenmarkten zeker niet extreem. Aandelenmarkten zijn niet meer goedkoop, maar wij verwachten dat ondernemingen dankzij het economisch herstel in staat zijn hun winsten te laten stijgen. Obligatiebubbel Daarom is de huidige waardering in onze ogen gerechtvaardigd. Wij denken dat het risico vooral in obligaties zit en dat daar een bubbel is ontstaan. De nominale rente in Nederland bevindt zich op een historisch dieptepunt. Als het economisch herstel sterker blijkt dan velen nu denken kan de inflatie of de angst voor inflatie weer toenemen. Dan kunnen centrale banken ook tot de conclusie komen dat ze te veel en te lang de economie hebben gestimuleerd. Dit kan dan ook leiden tot stijgende rente en dalende koersen van obligaties. Dit risico is in Europa op korte termijn nog niet zo groot maar in de Verenigde Staten en ook het Verenigd Koninkrijk is dit een reëel gevaar. Ook de euforische stemming op de Europese obligatiemarkten kan hierdoor echter omslaan. Hans Molenaar is chief investment officer bij IVM Caring Capital.   18 Jul 2014 11:05 uur

Beleggers Belangen

Het kan niet op in Duitsland
Het lijkt niet op te kunnen voor de Duitse economie. Op de lange termijn zijn er best bedreigingen, maar voorlopig is het beleggingsklimaat bij de oosterburen onverminderd gunstig. 24 Jul 2014 11:45 uur

Belegger.nl - columns

Oorlog in Obligatieland
De financiële crisis en de daaropvolgende monetaire verruimende maatregelen hebben geleid tot extreem lage renteniveaus. Voor obligatiebeheerders zijn dit alles behalve makkelijke marktomstandigheden. PIMCO’s CIO Bill Gross liet hier zijn licht over schijnen in het artikel “Bond Wars”. Hierin wijst hij op het belang van aanpassingsvermogen. Ook dichter bij huis zien wij dat obligatiebeheerders over het nodige aanpassingsvermogen beschikken. Morningstar gunt u een kijkje in de keuken bij enkele Nederlandse obligatiefondsen en laat u zien hoe zij omgaan met de veranderende marktomstandigheden. 23 Jul 2014 12:32 uur