voeg toe

RTLZ

Nederland wat gestegen op universiteitenlijst: UvA beste
Nederland staat dit keer met zes universiteiten in de top 100 van de QS World University Rankings. De hoogstgeplaatste Nederlandse universiteit is de Universiteit van Amsterdam, op plek 50. 16 Sep 2014 09:25 uur

NOS (teletekst)

FNV: iedereen 900 euro erbij
Geen looneis van drie procent, maar 900 euro in contanten. De vakcentrale FNV stapt af van een percentage als centrale loonsverhoging voor volgend jaar. Iedere werkende moet er volgend jaar gemiddeld 900 euro bij krijgen in de cao. Dat heeft het ledenparlement van de FNV vanmiddag besloten.Met de voorstellen wil de FNV de inkomensverschillen verkleinen en de koopkracht verbeteren. "We zien de verschillen in Nederland steeds meer toenemen", zegt FNV-coördinator Arbeidsvoorwaarden Mariëtte Patijn. "En de mensen die werken, willen er nu eindelijk weer eens wat bij krijgen."FlutcontractenDe loonsverhoging van 900 euro komt overeen met 3 procent van het gemiddeld modaal inkomen van circa 30.000 euro bruto. Vooral de lagere- en middeninkomens moeten profiteren van een loonsverhoging in euro's. Voor bijvoorbeeld werknemers die aan de onderkant van het loongebouw zitten, pakt de looneis van 900 euro veel hoger uit dan de gebruikelijke 3 procent. Voor werkgevers kan het betekenen dat de loonkosten voor goedkope werknemers en eenvoudig werk sterker stijgen.Naast de loonstijging wil de FNV ook werk maken van betere arbeidscontracten, terwijl de vakcentrale af wil van flexibele flut-contracten. Het vervangen van onzeker werk door echte banen leidt volgens de vakcentrale ook tot een forse koopkrachtverbetering.Weinig in huisSinds jaar en dag zet de FNV in op een looneis in procenten. De laatste twee jaar wilde de vakcentrale respectievelijk 2,5 en 3 procent meer loon, vooral om de koopk... 15 Sep 2014 17:31 uur

share

Beleggers Belangen - analyse

VERKOPEN: TMG
Mediabedrijf TMG opereert in moeilijke markten. De omzet van het belangrijkste product, de gedrukte krant, neemt af door digitalisering, afnemende belangstelling bij de abonnees en stagnatie van de economie (advertenties). De ombouw naar multimedia verloopt met vallen en opstaan. 15 Sep 2014 11:00 uur

Fondsnieuws

F&C: 0% rente geen harde ondergrens
Drijfveren zijn de schuldencrisis, een extreem ruim monetair beleid, een kwakkelende economie, een dalende inflatie en vraag naar liquide risicovrije activa – mede gedreven door regelgeving (zoals EMIR, Solvency II, FTK). Met rentes zo dicht bij 0 procent is een veelgehoorde opvatting dat rentes alleen maar kunnen stijgen en daarmee wordt de vraag gesteld of renterisico nog wel afgedekt moet worden. Ondanks dat F&C iets hogere rentes voorziet in de komende jaren, is het volgens de asset manager goed om te beseffen dat 0 procent geen absolute ondergrens vormt. 'Sinds 2010 beseffen financiële markten dat 0 procent niet meer als ondergrens geldt voor rentes, noch reëel noch nominaal. Verklaringen zijn een premie voor liquiditeit en veiligheid, alsook de complexe samenhang tussen nominale rentes, reële rentes en inflatieverwachtingen', schrijft F&C in een marktvisie. Onterechte parallel met Japan 'Ook bleek dat daar waar vaak parallellen worden getrokken tussen Japan en Europa aangaande demografie en lage rentes, dit niet volledig terecht is wanneer het aankomt op de onderliggende ontwikkelingen binnen de rentemarkt. Zo werden in Europa negatieve reële rentes waargenomen volgend op de Lehman-crisis, terwijl deze in Japan destijds juist stegen en het de inflatieverwachtingen waren die de rente deden dalen.' De belangrijkste boodschap die F&C wil meegeven is dat ook met rentes dicht bij 0 procent niet automatisch kan worden aangenomen, dat rentes alleen maar kunnen stijgen. Rentes kunnen zelfs negatief worden. Dat geldt ook in de lange looptijdsegmenten, al is dat niet waarschijnlijk. Als mogelijke triggers voor negatieve rentes noemt F&C een daling van de inflatieverwachtingen op lange termijn en gebrek aan vertrouwen dat de ECB haar (inflatie)doelstelling waarmaakt, het optreden van deflatie en toenemende vergrijzing. Lees hier de gehele marktvisie 15 Sep 2014 16:48 uur

Fondsnieuws - marktvisies

Opinie: Goudlokje en de drie centrale banken
Het sprookje gaat over Goudlokje die in het huis van de drie beren komt en daar drie bordjes pap ziet staan. De pap op het eerste bordje vindt ze te heet, de pap op het tweede bordje vindt ze te koud, maar de temperatuur van de pap op het derde bordje is precies goed en dat bordje eet ze leeg. In de jaren negentig groeide de economie precies goed. Niet te hard. Hierdoor konden inflatie en rente dalen. En niet te langzaam. Hierdoor konden bedrijven hun winsten laten groeien en de koersen op de aandelenmarkten stegen. Goudlokje-scenario Economen noemden dit het “Goudlokje-scenario” en maakten veelvuldig de vergelijking tussen de economie en het sprookje van Goudlokje.  Het Goudlokje-scenario van de jaren negentig eindigde dramatisch. Het ging jaren goed, maar eind jaren negentig raakte de aandelenmarkten in een euforische stemming over technologie- en internetaandelen. De pap werd veel te heet en in 2001 liep de internet bubbel leeg en lieten de aandelenmarkten een hele forse correctie zien. Centrale banken Als gevolg van de economische crisis was er geen sprake van groei in de afgelopen jaren. Maar het beleid van de centrale banken was wel precies goed. De Federal Reserve, de Bank of Japan en de Europese Centrale Bank namen verschillende maatregelen die als doel hadden de economie te stimuleren. Het beleid van de banken leidde tot meer vertrouwen in de economie en de financiële markten. De rente daalde als gevolg van het verruimende beleid van de centrale banken. Door dit beleid kwam er ook meer geld in de markten. In combinatie met het herstel van vertrouwen stegen hierdoor ook de aandelenkoersen. Ook hier is de vergelijking met het sprookje van Goudlokje weer te maken. Dankzij het beleid van de centrale banken bleef de temperatuur van aandelenpap en ook van de obligatiepap precies goed. De rente daalde en de aandelenkoersen stegen. Wijziging Dit jaar is er een wijziging gekomen. De economie herstelt. In de Verenigde Staten is de groei al goed op gang. In Europa is het herstel begonnen en in Japan lijkt de groei ook terug te komen. Daarmee is ook een einde gekomen aan de overeenkomst in het beleid van de centrale banken. De Fed is de stimulering aan het afbouwen en spreekt voorzichtig al weer over verhoging van de rente (net als de Bank of England). De Bank of Japan gaat nog actief verder met haar stimuleringsbeleid en de ECB heeft vorige maand nog extra stimuleringsmaatregelen aangekondigd uit angst voor deflatie in de Eurozone. Herhaling van de geschiedenis? Het is te eenvoudig om te stellen dat de geschiedenis zich weer zal herhalen. Er zijn grote verschillen met toen. Toen was het de groei van de economie die de markten stimuleerde nu zijn het de centrale banken die stimuleren. De waardering van aandelenmarkten liep eind jaren negentig op tot ongekende hoogte vanwege de euforie over technologie en internet. Nu is de waardering van aandelenmarkten zeker niet extreem. Aandelenmarkten zijn niet meer goedkoop, maar wij verwachten dat ondernemingen dankzij het economisch herstel in staat zijn hun winsten te laten stijgen. Obligatiebubbel Daarom is de huidige waardering in onze ogen gerechtvaardigd. Wij denken dat het risico vooral in obligaties zit en dat daar een bubbel is ontstaan. De nominale rente in Nederland bevindt zich op een historisch dieptepunt. Als het economisch herstel sterker blijkt dan velen nu denken kan de inflatie of de angst voor inflatie weer toenemen. Dan kunnen centrale banken ook tot de conclusie komen dat ze te veel en te lang de economie hebben gestimuleerd. Dit kan dan ook leiden tot stijgende rente en dalende koersen van obligaties. Dit risico is in Europa op korte termijn nog niet zo groot maar in de Verenigde Staten en ook het Verenigd Koninkrijk is dit een reëel gevaar. Ook de euforische stemming op de Europese obligatiemarkten kan hierdoor echter omslaan. Hans Molenaar is chief investment officer bij IVM Caring Capital.   18 Jul 2014 11:05 uur

Beleggers Belangen

Dividend met ruimte voor groei
Het online seminar over dividendbeleggen van 10 september 2014 is nu terug te kijken. 15 Sep 2014 15:50 uur

Belegger.nl - columns

Onrust in valutaland
Het is momenteel erg onrustig in de valutawereld, als het er al ooit rustig te noemen valt. Kort op elkaar is er een aantal gebeurtenissen dat de diverse valuta wereldwijd in beweging bracht. 15 Sep 2014 09:33 uur