Privacy

De uitgever van deze website hanteert het onderstaande privacybeleid met betrekking tot het gebruik van deze en andere van haar websites.

Inleiding
De uitgever gebruikt gegevens over bezoekers nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen middels direct marketing, SPAM e.d..
Alleen als u zelf een aanvraag doet voor informatie, een bestelling plaatst, etc., worden uw gegevens gebruikt en/of doorgegeven voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling.
Wij stellen de bezoekersgegevens niet beschikbaar aan derden, tenzij u daar opdracht tot geeft of dit door de autoriteiten wordt verplicht.
U kunt deze site anoniem bezoeken, dat wil zeggen dat wij geen IP-adressen herleiden tot personen, als dat al zou kunnen.
Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens zoals: godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, seksuele voorkeur, gezondheid, strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vereniging.

Logging website gebruik
Wanneer u een van onze websites bezoekt worden de kenmerken van uw bezoek in zogenaamde log-bestanden bijgehouden op onze server(s). 
Deze gegevens worden uitsluitend bewaard ten behoeve van statistische analyses. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) welk IP-adres op welk moment door wie gebruikt wordt en wij herleiden de gegevens niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten
Wanneer u op een van onze websites een zoekfunctie gebruikt, of op de website binnen komt via een zoekmachine, kunnen de zoektermen in log-bestanden worden bijgehouden.
Deze gegevens worden uitsluitend bewaard ten behoeve van statistische analyses. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) welk IP-adres op welk moment door wie gebruikt wordt en wij herleiden de gegevens niet tot uw persoon.

Advertentievertoningen en clicks
Advertentievertoningen en clicks worden geregistreerd door de uitgever en – indien van toepassing – door het advertentienetwerk dat de advertentie plaatst. Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen er kenmerken van de klik door ons worden opgeslagen in zogenaamde log-bestanden, ten behoeve van de financiële verantwoording.
Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) welk IP-adres op welk moment door wie gebruikt wordt en wij herleiden de gegevens niet tot uw persoon.

De uitgever participeert in het advertentienetwerk van Google die een eigen registratie voert en die een eigen privacybeleid hebben. U kunt hier het privacybeleid van Google bekijken.

Bij het tonen van advertenties en van zogenaamde 'webbeacons' kan het advertentienetwerk zogenaamde 'cookies' plaatsen in en teruglezen via uw webbrowser.
Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in de pagina is geïntegreerd om het oproepen van de pagina te kunnen registreren.
Een cookie is een klein bestandje met gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende oproepen van pagina’s binnen uw browser met elkaar in verband te kunnen brengen.
Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren, eerder ingevoerde gegevens of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven, of om informatie of advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren die blijken uit uw klikgedrag.

Er zijn twee soorten cookies: disk-cookies, cookies die uw harddisk worden weggeschreven en daar bijvoorbeeld 30 dagen blijven staan, en sessie-cookies, die slechts bestaan zolang uw browser gebruikt wordt. Als u de browser afsluit worden deze laatste automatisch verwijderd.

Met de standaardinstellingen accepteren browsers cookies vaak automatisch, maar u kunt cookies weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen.

Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn, of slechts beperkt werken.
 De meeste van onze websites hebben minimaal sessie-cookies nodig om goed te kunnen functioneren. Deze cookies worden dus automatisch gewist worden na het afsluiten van de browser.
Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari

Google en de DoubleClick-cookies
Google maakt op onze website (en vele anderen) (ook) gebruik van DoubleClick-cookies, waarmee Google advertenties kan weergeven op basis van uw bezoek aan deze en andere websites op internet.
Hiermee probeert Google beter bij u passende advertenties te plaatsen op onze website.
U kunt zich afmelden voor het gebruik van deze DoubleClick-cookie door te gaan naar het Google privacybeleid voor advertenties.

Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aanmeld op onze nieuwsbrief (of een van onze nieuwsbrieven) wordt uw e-mailadres samen met de andere gevraagde gegevens, zoals naam en geboortedatum of leeftijd bewaard zolang u de nieuwsbrief blijft ontvangen.
Het staat u vrij hierbij een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor een nieuwsbrief, via de website of een link die onderaan elke editie van de nieuwsbrief staat vermeld.Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, kunt u ons schriftelijk verzoeken u van de abonneelijst van betreffende nieuwsbrief te verwijderen.

Aanvraagformulieren
Wanneer u een contact-, infromatie- of aanvraagformulier op een van onze websites invult en opstuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, soms samen met kenmerken van uw surfgedrag, door ons bewaard zolang naar de aard van de aanvraag nodig of redelijk is.
NB: niet alle formulieren waar u via een click op een van onze site op beland zijn onze eigen formulieren. Deze formulieren kunnen ook gepubliceerd en beheerd worden door een partner (uit de advertentienetwerken) waar we mee samenwerken. Dit zal dan zijn aangegeven op het formulier. In dat geval geldt het privacybeleid van de betreffende partner.

Misbruik
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van oneigenlijk gebruik of misbruik van (een van) onze websites, dan kunnen wij betreffende IP-nummers en/of e-mailadressen blokkeren.
Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om gegevens tot persoonsgegevens te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te nemen, of om aangifte te kunnen doen of deze persoon in rechte te kunnen aanspreken.